ביטוח אנשי מפתח

ביטוח אנשי מפתח
בחברות רבות קיים איש מפתח המוגדר כאדם שיציאתו מהתמונה תגרום נזק קשה לחברה. אנשי מפתח הם המחזיקים את הרעיון או הידע לממש אותו והם בעצם נושאי הבשורה מהבחינה השיווקית, הניהולית, הטכנולוגית או העסקית. איש מפתח יכול להיות כל אדם בכל סוג תפקיד. ברוב המקרים עלות הביטוח לאיש מפתח נחשבת למעסיק כהוצאה מוכרת (אלא אם איש המפתח הוא חבר בעל שליטה בחברה).

למה זה חשוב?
חסרונו של איש מפתח בחברה יכול לגרור נזק כספי ולעיתים אף להתמוטטות החברה. לכן נהוג לערוך ביטוח לאיש מפתח כך שאם אותו איש מפתח יאבד את יכולתו לעבוד מסיבות שונות המוגדרות בפוליסה, ישולם סכום כסף המוגדר מראש בהתאם לשוויו של איש המפתח. כסף זה משולם לחברה והופך אותה ליציבה הרבה יותר, עמידה בפני זעזועים שונים ובטוחה יותר להשקעה.

כיצד רוכשים את הביטוח?
בחירת אנשי המפתח - איש מפתח מוגדר ככזה שיציאתו מהתמונה תגרום לחברה נזק קשה עד בלתי הפיך מהסוגים הבאים:
א. פגיעה בפיתוח מוצרים.
ב. אובדן ידע וניסיון מיוחדים.
ג. אובדן שווקים.
ד. אובדן מקורות אשראי.
ה. פגיעה בייצור.
ו. פגיעה בהכנסות וברווחים.

לכם, כמעסיקים, חשוב מאוד שתמחור איש המפתח יעשה בצורה נכונה ומספקת שתענה על צרכי החברה במקרה הצורך. אומנם אין נוסחה לתמחור איש מפתח אבל ישנם קווי מחשבה כלליים. אם ההערכה היא, למשל, שללא איש המפתח, תאבד החברה את מירב ערכה, כדאי לבטח את איש המפתח בסכום המתקרב לערכה של החברה.
ניתן לבטח גם מספר אנשי מפתח. כלומר, יכול להיות מקרה של חברה בשווי מיליון דולר, בעלת ארבעה אנשי מפתח שכל אחד מהם מבוטח בסכום של מיליון דולר.

ביטוח איש מפתח בסכום העולה על ערכה של החברה, על סמך הערכות לערך עתידי גבוה יותר הוא בעייתי. במקרה כזה, יתכן שחברת הביטוח תבחר לפנות לחברת ביטוח משנה, במקרים אלה יבחן נושא הסיכון המוראלי. סיכון מוראלי הוא מצב ממנו מנסות חברות הביטוח להתגונן, בו קיים איש מפתח המבוטח בסכום גבוה מאוד והחברה נופלת. במצב כזה הסיכוי היחיד של המשקיעים להחזיר את כספם הוא במצב שיקרה משהו לאיש המפתח. והסכום ימומן ע"י חברת הביטוח.

שימו לב!
לאחר בחירת אנשי המפתח, ייבדקו אנשי חברת הביטוח האם האנשים שנבחרו הם אכן אנשי מפתח. יתרה מכך, אם שלטונות המס בודקים ומוצאים שאיש המפתח הוא אכן איש מפתח, נחשב הביטוח כהוצאה מוכרת. (במידה ואיש המפתח אינו חבר בעל שליטה בחברה).

מפני מה כדאי לחברה לבטח איש מפתח?
ביטוח אנשי מפתח מורכב מ - 2 מרכיבים:
1. ביטוח למקרה מוות - במקרה מות איש המפתח תקבל החברה סכום ביטוח חד פעמי שהוגדר מראש.
2. נכות תמידית - במקרה של נכות תמידית הנגרמת לאיש המפתח מקבלת החברה לאחר כחצי שנה, סכום חד פעמי שהוגדר מראש.


למה צריך לשים לב?
קודם כל חשוב לבדוק האם יש בחברה איש מפתח אמיתי. על מנת לבדוק זאת עליכם לשאול את עצמכם את השאלות הבאות:
1. האם ישנו אדם בחברה שהעדרו יפגע משמעותית ביכולת הפיתוח של החברה?
2. האם ישנו אדם בחברה שהעדרו יפגע משמעותית באשראי החברה ובשווקים העסקיים שלה?
3. האם ישנו אדם בחברה שהעדרו יפגע משמעותית בייצור או ברווחי החברה?
4. האם במקרה של העדר אותו אדם ניתן יהיה לפצות על כך בצורה חלקית, באמצעות סכומי כסף גדולים שיתמכו בהעדרו?

לתשומת לבכם!
חשוב מאוד שהביטוח יתן מענה גם למקרים בהם איש המפתח לא יכול לעבוד לתקופה מוגבלת לא בגלל מוות אלא, למשל, משום שעבר תאונת דרכים. על מנת שהביטוח יכסה מקרים כאלו יש להוסיף ביטוח אובדן כושר עבודה לאנשי מפתח, שלא נכלל בעבר ברוב הפוליסות לציבור זה.

אילו גורמים משפיעים על גובה הפרמיה?
1. גיל המבוטח.
2. מין המבוטח.
3. מעשן / לא מעשן.
4. סוג המקצוע והעיסוק.

צור קשר

יצירת קשר- רפאל כהן

גיבורי ישראל 10, פולג, נתניה.

טלפון: 072-2384238

פקס: 074-7930075

נייד: 052-3347300

דואר אלק':

refael@insurance-service.co.il

 

הצהרה

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. אתר זה הינו אתר שיווק פנסיוני ובעלי האתר מחזיקים ברשיון סוכן ביטוח פנסיוני. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע המובא כאן הינו לצורך ידע כללי בלבד. גילוי נאות - רפאל כהן ניהול פיננסי אישי אינו יועץ פנסיוני ואינו מספק שירותי ייעוץ פנסיוני מתוך כלל הגופים הקיימים במשק. רפאל כהן ניהול פיננסי אישי הינו סוכן ביטוח פנסיוני, אשר משווק מוצרים פנסיוניים, פיננסיים ומוצרי ביטוח אשר בגינם הוא זכאי לעמלות זהות מכל החברות ואו שגובה שכר טרחה עפ"י המפורסם במחירון כאן באתר ועל פי ההסכמים הקיימים עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות כפי שמופיע בגילוי נאות. 

© 2017 Refael Cohen. All Rights Reserved.