אמנת שירות ללקוחות

אמנת השירות

אמנת שירות ללקוחות

רפאל כהן | ניהול פיננסי אישי שואף לנהל קשר עם הלקוח לאורך זמן ועל בסיס אמון מלא.

אנו מתחייבים להעניק שירות אישי ואיכותי המושתת על הגינות ,שקיפות, פשטות, מהירות, מקצועיות, כבוד

ואכפתיות הנותן מענה לצרכי הלקוח ומשפחתו, אנו מתחייבים לכבד את פרטיות הלקוח וחתומים על סודיות ופרטי הלקוח.

אמנת השירות מבוססת על חוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

ביום 01 במאי 2018 ,ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול סוכן הביטוח נותן השירות

כדלקמן:

1 .הסוכן וסוכני המשנה ייתנו מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח

המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח אתו.

2 .הסוכן וסוכני המשנה יקיימו תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיה, יספקו מענה ראשוני לכל פנייה, וימסרו

תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן, וכל זאת תוך 2 ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

3 .הסוכן וסוכני המשנה ייתנו מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן

להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכול מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה וכל

זאת תוך 7 ימי עסקים.

4 .הסוכן וסוכני המשנה ימסרו כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותנו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל

זאת תוך 3 ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

5 .הסוכן וסוכני המשנה ימסרו ללקוח שפנה אליה בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו, ויביאו לידיעתו את דרכי

הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה וכל זאת תוך 2 ימי עסקים.

לאורך הזמן חלים לא מעט שינויים במצבך ובמצב משפחתך, ונשמח אם חל אחד השינויים הבאים תוכל

לעדכננו בהקדם האפשרי:

הצטרפות למקום עבודה חדש
עזיבת מקום עבודה
גידול בשכר
שינוי מבנה הפרשות בשכר
שינוי מקצוע
שינוי מצב משפחתי
שינוי מצב בריאותי
שינוי במצב עישון
כל שינוי אחר

אנו מודים לך שבחרת בנו כסוכני הביטוח שלך ומיידעים אותך כי אנו פועלים בכל תחומי הביטוח לרבות: ביטוחי

בריאות וסיעוד ,ביטוח חיים, פנסיה ומנהלים, ביטוחי אבדן כושר עבודה, ביטוחי משכנתה, מחזור משכנתאות,

קרנות השתלמות וקופות גמל, חסכון לילדים, ניהול תיקי השקעות, ביטוח דירה, רכב ועסקים ,ביטוח נסיעות

לחו"ל ועוד.

נשמח לעמוד לשירותך ולרשותך ולספק כל מידע נוסף שיידרש

ממונה אחראי שירות לקוחות בסוכנות וכתובת אישית לפניות לקוחות הנו רפאל כהן

נייד – 052-3347300 או דוא"ל This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרטי ההתקשרות : רפאל כהן | ניהול פיננסי אישי

טל: 072-2384238 פקס: 072-2384238

שעות פעילות :ימים א-ה 9:00 – 17:00

כתובת :שד' גיבורי ישראל 10 ב' אזה"ת פולג נתניה

צור קשר

יצירת קשר- רפאל כהן

גיבורי ישראל 10, פולג, נתניה.

טלפון: 072-2384238

פקס: 074-7930075

נייד: 052-3347300

דואר אלק':

refael@insurance-service.co.il

 

הצהרה

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. אתר זה הינו אתר שיווק פנסיוני ובעלי האתר מחזיקים ברשיון סוכן ביטוח פנסיוני. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע המובא כאן הינו לצורך ידע כללי בלבד. גילוי נאות - רפאל כהן ניהול פיננסי אישי אינו יועץ פנסיוני ואינו מספק שירותי ייעוץ פנסיוני מתוך כלל הגופים הקיימים במשק. רפאל כהן ניהול פיננסי אישי הינו סוכן ביטוח פנסיוני, אשר משווק מוצרים פנסיוניים, פיננסיים ומוצרי ביטוח אשר בגינם הוא זכאי לעמלות זהות מכל החברות ואו שגובה שכר טרחה עפ"י המפורסם במחירון כאן באתר ועל פי ההסכמים הקיימים עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות כפי שמופיע בגילוי נאות. 

© 2017 Refael Cohen. All Rights Reserved.